Monthly Archive for August, 2012

Prettige feestdagen en een gelukkig 2008!

Wondering whether you can still play your favorite games when you’re visiting the Villa Bouchina? Check out superbcasinos.com to find out.

Dit is alweer de derde keer dat wij, als redactie van VillaBouchina.nl, u prettige feestdagen mogen wensen. We hebben een heftig jaar achter de rug, met als hoogtepunt een complete vernieuwing van de website, en we hopen dat 2008 u en ons evenveel voorspoed zal brengen.

Als u ons een beetje gevolgd hebt, de afgelopen jaren, weet u dat ook ons onderzoek naar plan-Frederiks het afgelopen jaar met sprongen vooruit is gegaan. Niet alleen zagen we de kans om biografieën te schrijven van alle belangrijke personen die bij het plan betrokken waren, ook ontvingen wij van Rina van den Broeke een aantal unieke foto’s van bewoners van Huize de Biezen. Het zijn, voor zover ons bekend, de enige foto’s die in één van de Joodse Tehuizen zijn genomen.

Het jaar 2008 zal voor ons vermoedelijk een stuk rustiger worden. De website is ‘af’, in zoverre dat de verbouwing erop zit en de belangrijkste informatie is gepubliceerd, en ons onderzoek kan bijna onmogelijk vlotter lopen dan het afgelopen jaar. Toch blijven we verder zoeken naar informatie, en zullen we de website waar mogelijk verbeteren. In 2008 kunt u van ons onder andere de memoires van adjunct-directeur Spanjaard online verwachten.

We wensen u prettige feestdagen en hopen u ook in 2008 nog in volle gezondheid op deze website te treffen.